BlueBox เบื้องต้น, BlueBox, สัญญาณอินเตอร์เน็ต , ระบบ BlueBox , ระบบwifi , ระบบ hotspot , การติดตั้ง BlueBox

Config Cisco

Config Cisco

Config Cisco

windows8

lan

admn


BlueBox เบื้องต้น , BlueBox , สัญญาณอินเตอร์เน็ต , ระบบ BlueBox , ระบบwifi , ระบบ hotspot , การติดตั้ง BlueBox

Bluebox Manager
     Bluebox Manager คือส่วนจัดการ Bluebox เพื่อการบริหารจัดการบนระบบเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนจัดการผู้ใช้งาน, ตั้งค่าไฟร์วอล, รายงาน, ตั้งค่าเครือข่าย และ Bluebox Apps ซึ่งคุณสามารถเข้ามาจัดการในส่วนเหล่านี้ได้โดยการเชื่อมต่อ PC หรือ laptop ส่วนตัวของคุณเข้าไปยังเครือข่ายที่ Bluebox กำลังทำงานอยู่ โดยเชื่อมต่อเข้า http://10.0.0.1:10000 ผ่าน Web Browser จากนั้คุณสามารถล็อคอินเข้าใช้งาน Bluebox Manager ด้วย username/password ด้านล่างนี้

     นี่คือ Bluebox User สำหรับใช้งานทั้งในส่วน Bluebox Manager และใช้งาน Wi-Fi Hotspot

     Usename admin
     Password admin

     และส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Linux user ดังนั้นขอให้คุณทำความเข้าใจไว้ให้ดี

     เมื่อใครก็ตามได้เชื่อมต่อ Wi-Fi Hotspot ของคุณเข้ามา เขาจะพบกับหน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง Bluebox รับรองได้ว่าจะไม่มีผู้ใช้งานคนใดแอบแฝงเข้ามาใช้บริการของคุณได้ แต่หากคุณผู้ใช้บางกลุ่มไม่อยากที่จะต้องล็อคอินทุกครั้ง คุณ สามารถ Bypass MAC ผ่านฟังก์ชัน Auto Login ได้เช่นกัน และสำคัญที่สุดคือการแก้ไขหน้าเพจล็อคอินที่คุณสามารถทำได้ด้วย ตัวเอง


หน้าเว็บล็อคอินของ Bluebox Manager
     เมื่อล็อคอินเข้าสู่ Bluebox Manager แล้ว คุณจะพบกับส่วน Dashboard ซึ่งเป็นส่วนแสดงข้อมูลสถานะการทำงานของ เครื่องเซิฟเวอร์ ทั้งนี้คุณสามารถสั่ง Shutdown หรือ Reboot เครื่องเซิฟเวอร์ได้ทันทีในส่วนนี้ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในเครือข่าย


ข้อมูลสถานะการทำงานของเครื่องเซิฟเวอร์

ผู้ใช้งาน
     ผู้ใช้งาน (user) คือบุคคลที่มีสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานบางคนอาจมีสิทธิ์เข้ามาจัดการในส่วน Bluebox Manager เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ (role) ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
Admin (ผู้ดูแลระบบ)
คือผู้ใช้งานที่สามารถเข้ามาจัดการในส่วน Bluebox Manager ได้เต็มที่
Staff (ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ)
คือผู้ใช้งานที่สามารถเข้ามาจัดการในส่วน Bluebox Manager ได้เหมือนกับ Admin แต่จะไม่สามารถลบโปรไฟล์, นำเข้า/ออกผู้ใช้จากระบบอื่น, ตั้งค่าไฟร์วอล/เครือข่าย รวมถึงไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานได้
User (ผู้ใช้งานทั่วไป)
คือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป (ไม่สามารถเข้ามาจัดการในส่วน Bluebox Manager ได้เลย)
     โดยผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เป็น Admin หรือ Staff สามารถเข้ามาในส่วนจัดการผู้ใช้งาน (User Manager) เพื่อ เพิ่ม/ลบผู้ใช้งาน หรือจัดการผู้ใช้งานในส่วนอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็น Who's Online, Print Card, Import/Export และ Profile ManagerUser Manager ส่วนจัดการผู้ใช้งานEdit User แก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งาน

การเพิ่มผู้ใช้งาน
     คุณสามารถ สร้าง/เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ได้โดยเลือกที่ + Create new User ในส่วนจัดการผู้ใช้งาน ซึ่งรูปแบบ default ของแบบ ฟอร์มจะเป็นการเพิ่มผู้ใช้งานคนเดียว (Create single user) ทั้งนี้หากคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้งานหลายคนก็สามารถทำได้โดยเลือกที่ Create multiple users นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม/ย้ายผู้ใช้งานจาก ระบบอื่น ได้อีกด้วยCreate New User สร้างผู้ใช้งานใหม่Create Single User เพิ่มผู้ใช้งานคนเดียวCreate Multiple Users เพิ่มผู้ใช้งานหลายคน

โปรไฟล์
     คุณสามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อแยกระดับหรือพฤติกรรมการใช้งานออกจากกันได้ด้วย การสร้างโปรไฟล์ โดยเลือกที่ Profile Manager ในส่วนจัดการผู้ใช้งาน จากนั้นสร้างโปรไฟล์ใหม่ที่ต้องการได้ที่ Create a new Profile โดยในแต่ละโปรไฟล์คุณ สามารถกำหนด MAC option, ความเร็วอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) รวมถึงโควต้าการใช้งานประเภทรายชั่วโมง/รายวันได้Profile Manager ส่วนจัดการโปรไฟล์Edit Profile แก้ไขโปรไฟล์View Profile ดูรายชื่อผู้ใช้งานในโปรไฟล์

การพิมพ์บัตรผู้ใช้งาน
     คุณสามารถพิมพ์บัตรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าของคุณได้โดยเลือกที่ Print Card ในส่วนจัดการผู้ใช้งาน ทั้งนี้คุณสามารถ เลือกพิมพ์บัตรจากรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดหรือ เลือกแค่เฉพาะรายชื่อที่ต้องการได้ และสามารถอัพโหลดรูปภาพสำหรับบัตรผู้ใช้งาน ได้อีกด้วย (กำหนดให้ใช้ไฟล์รูปภาพชนิด .jpg เท่านั้น ขนาดที่เหมาะสมคือ 125x125 px)Print Internet Access Card การพิมพ์บัตรผู้ใช้งาน

     โดยในบัตรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะแสดงข้อมูล Username & Password, ความเร็วอินเทอร์เน็ต (Bandwidth), โควต้าการใช้งาน พร้อมช่องเซ็นต์ชื่อสำหรับผู้ใช้งานเพื่อยืนยันการรับบัตรInternet Access Card บัตรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตUser Signature ช่องเซ็นต์ชื่อสำหรับผู้ใช้งาน

ดูผู้ใช้งานขณะนี้
     ดูรายชื่อผู้ใช้งานในขณะนี้ได้แบบ Real-Time โดยเลือกที่ Who's Online ใน Dashboard หรือ ส่วนจัดการผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งาน ที่ยังมีการใช้งานอยู่จะแสดงสถานะด้วย แถบสีเขียว ส่วนผู้ใช้งานที่ไม่มีการใช้งานมาในระยะหนึ่งแล้วจะแสดงสถานะด้วย แถบสีส้ม และหากมีผู้ที่กำลังใช้งาน BitTorrent สัญลักษณ์ BT จะปรากฎขึ้นทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถสั่ง Disconnect ผู้ใช้งาน ที่กำลังออนไลน์ได้ในทันทีอีกด้วยWho's Online ดูผู้ใช้งานที่กำลังออนไลน์

ถัดไป >>

BlueBox เบื้องต้น , BlueBox , สัญญาณอินเตอร์เน็ต , ระบบ BlueBox , ระบบwifi , ระบบ hotspot , การติดตั้ง BlueBox

BLUE BOX
 » ราคา BlueBox
 » BlueBox คือ
 » ความสามารถของ BlueBox
 » การใช้งาน BlueBox เบื้องต้น 1
 » การใช้งาน BlueBox เบื้องต้น 2
 » การติดตั้ง BlueBox