SERVER , จำหน่าย SERVER . ราคา SERVER , ตัวแทนจำหน่าย SERVER , SERVER ราคาถูก , ขาย SERVER , เซิร์ฟเวอร์

Config Cisco

Config Cisco

Config Cisco

windows8

lan

admn

SERVER , จำหน่าย SERVER . ราคา SERVER , ตัวแทนจำหน่าย SERVER , SERVER ราคาถูก , ขาย SERVER , เซิร์ฟเวอร์

จำหน่าย SERVER (เซิฟเวอร์) และอุปกรณ์ ยินดีต้อนรับ ที่นี่เป็นร้าน ขาย SERVER ละอุปกรณ์ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดจำหน่าย SERVER และอุปกรณ์ครบชุดจากต่างประเทศ และบริการแนะนำการใช้งานที่ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับองค์กรของท่าน ท่านสามารถมั่นในบริการการ ขาย SERVER มากว่า 10 ปี เรายังคงรักษาคุณภาพการให้บริการที่คุณวางใจ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานการบริการที่เป็นสากลยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าทั้ง เอกชน องค์กร และภาครัฐ ... Asis... เราพร้อมให้บริการ ...

 

Dell PowerEdge T110 II
- Intel Xeon E3-1220 3.10 GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 1TB 3.5-inch 7.2K RPM SATA II
- Software 0,1 On-board
- SATA DVD + / - RW
- Single cabled 305W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
29,000 B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge R210 II
- Intel® Xeon® E3-1220 3.10 GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 1TB 3.5-inch 7.2K RPM SATA
- Software 0,1 On-board
- SATA DVD + / - RW
- Single cabled 250W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
29,500 B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge T310
- Intel® Xeon® X3440 2.53GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 500GB 7.2K RPM SATA 3.5
- Software 0,1 On-board
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 375W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
37,500 B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge R310
- Intel® Xeon® X3440 2.53GHz
- 2GB(1x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 500GB 7.2K RPM SATA 3.5
- Software Raid 0,1 On-board
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 350W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
39,000 B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge T410
- Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 2x250GB 7.2K RPM SATA 3.5
- Software 0,1 On-board
- SATA DVD +/-RW
- Redundant 580W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
6x,xxx B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge R410
- Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 2x250GB 7.2K RPM SATA 3.5
- Software 0,1 On-board
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 480W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
7x,xxx B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge T610
- Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 2x146GB 10K RPM SAS 2.5
- RAID 1 for PERC 6/i ,SAS 6/iR
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 570W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
8x,xxx B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge R510
- Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 2x500GB 7.2K RPM SATA 3.5
- RAID 1 for PERC 6/i ,SAS 6/iR
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 750W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
9x,xxx B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge T710
- Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 2x146GB 10K RPM SAS 2.5
- RAID 1 for PERC 6/i ,SAS 6/iR
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 1100W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
9x,xxx B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge R610
- Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 2x300GB 10K RPM SAS 2.5
- Software 0,1 On-board
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 502W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
8x,xxx B.(ext. VAT)
รับฟรี
Dell PowerEdge R710
- Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
- 4GB(2x2GB) ECC DDR3, 1333MHz
- 2x300GB 10K RPM SAS 2.5
- Software 0,1 On-board
- SATA DVD +/-RW
- Non-Redundant 570W
- 3 Yr NBD Onsite Service
ราคา Dell Server
9x,xxx B.(ext. VAT)
รับฟรี