ตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้สาขา , ตู้ PABX , ตู้ PBX , ราคาตู้สาขา , ราคาตู้สาขาโทรศัพท์ , จำหน่ายตู้สาขา , จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้ PANASONIC

Config Cisco

Config Cisco

Config Cisco

windows8

lan

admn


Host by upload.admin.in.th
ตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้สาขา , ตู้ PABX , ตู้ PBX , ราคาตู้สาขา , ราคาตู้สาขาโทรศัพท์ , จำหน่ายตู้สาขา , จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้ PANASONIC

ตู้สาขาโทรศัพท์ PBX (Private Branch Exchange) คือ ตู้โทรศัพท์สาขา บางทีเรียกว่า ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ ตู้PBX เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือ เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเองใช้สำหรับโทรติดต่อสื่อสารกันเอง นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น ยังสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอก หรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้


PBX ตู้โทรศัพท์สาขา บางครั้งใช้คำว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) แทนก็ได้
โดยคำว่า automatic หมายความว่า ตู้โทรศัพท์สาขาสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ตามที่ตั้งค่าไว้
PBX ตู้โทรศัพท์สาขา มีหลายประเภท ขึ้นอยู่ความต้องการในการใช้งาน

- PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ digital (IP-PBX หรือ IPBX)
- PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ analog (Switching PBX)

PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ digital หรือ IP-PBX

Panasonic รุ่น KX-TEB308

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEB308
     บริการจำหน่าย ตู้สาขา , ตู้ pabx , ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ อย่างเป็นทางการ

รายละเอียด ราคา หมายเหตุ
PANASONIC รุ่น KX-TEB308BX เข้า 3 ออก 8
11,000
 
เครื่องโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ รุ่น KX-T7730 1 เครื่อง
Free
 
เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา รุ่น KX-T7703 5 เครื่อง
Free
 
ค่าบริการติดตั้ง
Call
 
ค่าเดินสายภายใน
Call
 
Panasonic รุ่น KX-TES824 

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TES824 
     บริการจำหน่าย ตู้สาขา , ตู้ pabx , ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ อย่างเป็นทางการ

รายละเอียด ราคา หมายเหตุ
PANASONIC รุ่น KX-KX-TES824  เข้า 3 ออก 8
13,000
 
เครื่องโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ รุ่น KX-T7730 1 เครื่อง
Free
 
เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา รุ่น KX-T7703 5 เครื่อง
Free
 
DISA BUILT-IN 1 Ch. 180 วินาที
Free
 
ค่าบริการติดตั้ง
Call
 
ค่าเดินสายภายใน
Call
 
Panasonic รุ่น KX-TEB308

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEM824 
     บริการจำหน่าย ตู้สาขา , ตู้ pabx , ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ อย่างเป็นทางการ

รายละเอียด ราคา หมายเหตุ
PANASONIC รุ่น KX-TEM824 เข้า 6 ออก 16
18,500
 
เครื่องโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ รุ่น KX-T7730 1 เครื่อง
Free
 
เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา รุ่น KX-T7703 5 เครื่อง
Free
 
DISA BUILT-IN 1 Ch. 180 วินาที
Free
 
ค่าบริการติดตั้ง
Call
 
ค่าเดินสายภายใน
Call
 

Panasonic รุ่น KX-TEB308

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEM824  
     บริการจำหน่าย ตู้สาขา , ตู้ pabx , ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ อย่างเป็นทางการ

รายละเอียด ราคา หมายเหตุ
PANASONIC รุ่นKX-TEM824 เข้า 6 ออก 24
25,000
 
การ์ดขยายสายในแบบ SLT 8 สายใน  KX-TE82474
Free
 
เครื่องโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ รุ่น KX-T7730 1 เครื่อง
Free
 
เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา รุ่น KX-T7703 5 เครื่อง
Free
 
DISA BUILT-IN 1 Ch. 180 วินาที
Free
 
ค่าบริการติดตั้ง
Call
 
ค่าเดินสายภายใน
Call
 

Panasonic รุ่น KX-TEB308

 

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEM824 
     บริการจำหน่าย ตู้สาขา , ตู้ pabx , ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ อย่างเป็นทางการ

รายละเอียด ราคา หมายเหตุ
PANASONIC รุ่น KX-TEM824 เข้า 8 ออก 24
26,500
 
การ์ดขยาย 2 สายนอก 8 สายในแบบ SLT  KX-TE82480
Free
 
เครื่องโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ รุ่น KX-T7730 1 เครื่อง
Free
 
เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา รุ่น KX-T7703 5 เครื่อง
Free
 
DISA BUILT-IN 1 Ch. 180 วินาที
Free
 
ค่าบริการติดตั้ง
Call
 
ค่าเดินสายภายใน
Call
 

KX-TDA100D

 

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA100D
     บริการจำหน่าย ตู้สาขา , ตู้ pabx , ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ อย่างเป็นทางการ

รายละเอียด ราคา หมายเหตุ
PANASONIC รุ่นKX-TDA100D เข้า 8 ออก 24
Call
 
Built-In DLC 4 Port / Power Supply
Free
 
KX-TDA1180   แผงวงจรสายนอก 8 หมายเลข
Free
 
KX-TDA1178   แผงวงจรสายใน 24 สายในแบบสายเดี่ยว
Free
 
KX-DT333       เครื่องคีย์โอเปอร์เรเตอร์ 24 ปุ่มสายนอก
Free
 
ค่าบริการติดตั้ง
Call
 
ค่าเดินสายภายใน
Call
 

ตู้สาขาโทรศัพท์ , ตู้สาขา , ตู้ PABX , ตู้ PBX , ราคาตู้สาขา , ราคาตู้สาขาโทรศัพท์ , จำหน่ายตู้สาขา

IP-PBX คืออะไร

IP (Internet Protocol) PBX (Private Branch Exchange) IP-PBX เป็นการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้กันทั่วไปรวมเข้ากับระบบ Voice Over IP (VoIP) ทำให้ได้คุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ ที่มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่มีอยู่และทางระบบ IP ได้พร้อมๆ กัน

คุณสมบัติที่ทาง IP PBX มีอยู่คือ สามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางระบบเครือข่ายหรือ IP ได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้าระบบจากที่ใดก็ได้ที่มีระบบเครือข่าย หรือ Internet เชื่อมต่อถึง รวมถึงการประชุมทางเสียง โดยบวกกับความสามารถในการใช้งานอื่นๆ เช่น Voice Mail, Call Center และอื่นๆ

อุปกรณ์ IP-PBX ประกอบด้วยอะไรบ้าง
การใช้งานระบบ IP PBX จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมาใช้ร่วมกัน โดยแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่หรือความสามารถต่างๆ กันออกไป โดยหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่เป็น Server
ทำ หน้าที่คอยจัดการช่องทางการส่งข้อมูลเสียง เปรียบเทียบหมายเลข กับ IP Address โดยสามารถทำให้ระบบโทรศัพท์ โทรติดต่อกันได้ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ IP Address รวมถึง เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับภายนอก (Trunk) เช่น
   SIP Proxy/Sip Server
   GateKeeper
   Asterisk Server
   IP-PBX Server

ส่วนที่เป็น Telephony Terminal
เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ ระบบเครือข่าย เพื่อรับข้อมูลเสียง โดยจะมีพอร์ต LAN สำหรับต่อเชื่อมกับ Switching Hub และมีพอร์ตสำหรับ ต่อเชื่อมกับเครื่องโทรศัพท์ปกติ ยกเว้น IP Phone ที่มีเครื่องโทรศัพท์ มาพร้อมในอุปกรณ์แล้ว

ATA (Analog Telephone Adaptor)
โดยมากจะมีอย่างน้อย 1 LAN 1 FXS เพื่อเชื่อมเครื่องโทรศัพท์ เข้ากับระบบ VoIP IP-PBX

VoIP Gateway
คล้ายกับ ATA มาก แต่มีฟังก์ชั่นมากกว่า โดยสามารถต่อเชื่อมกันเองได้ โดยไม่ต้องอาศัย Server เข้ามาร่วม คือ สามารถกำหนด Dial Plan ได้บนตัวเอง เช่น หมายเลข 201 คือ IP 192.168.12.38, หมายเลข 301 คือ IP 192.168.13.38

IP Phone
เป็นอุปกรณ์ที่ นำระบบโทรศัพท์ มาร่วมอยู่ในตัวอุปกรณ์ สามารถใช้ทดแทนโทรศัพท์ เดิมได้ทันที

Softphone
โปรแกรมระบบโทรศัพท์ ต้องอาศัย Computer จำลองให้เป็นเครื่องโทรศัพท์

Anaog Asterisk Card/ Digital Card
เป็น ช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างระบบ IP-PBX กับระบบ โทรศัพท์พื้นฐานทั่วไป โดยติดตั้งบนเครื่อง Server