วางระบบไฟฟ้าฟรี , ติดตั้งตู้ โหลดฟรี , สอนระบบไฟฟ้าฟรี , ป้องกันไฟไหม้ฟรี , ทำบุญ ไฟฟ้า

วางระบบไฟฟ้าฟรี , ติดตั้งตู้ โหลดฟรี , สอนระบบไฟฟ้าฟรี , ป้องกันไฟไหม้ฟรี , ทำบุญ ไฟฟ้า


 ด้วยเราเห็นปัญหาของสังคม เรื่องไฟไหม้ จากไฟฟ้าลัดวงจร เยอะมาก สมัยนี้ทางบริษัท Absolute ที่ทำงานด้านนี้โดยตรง ได้ทำการเปิดโครงการหยุด ไฟไหม้ สำหรับ โรงเรียน วัด และ ชุมชน โดย เราเน้นวางระบบไฟฟ้าให้ใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับวัด โรงเรียน หรือชุมชนห่างไกล สนใจติดต่อ 081-9160211 หรือ line itos_absolute โดนสิ่งที่เราไปทำให้ ฟรี ดังต่อไปนี้

 

 รายการ

ราคา หมายเหตุ
- ติดตั้งตู้โหลด ไฟฟ้า ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- ระบบ เซฟตี้คัท ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- ไฟฟ้าแสงสว่าง ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- ปลี๊กไฟ ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- ระบบ สายดิน ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- ระบบปลั๊กไฟ ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- เปลี่ยนสายไฟ ให้เป็นมาตรฐาน ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- เช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง
- สอนคนในชุมชนให้รู้จักไฟฟ้าเบื้องต้น ฟรี *ฟรีทั้งอุปกรณ์และค่าแรง

* เนื่องด้วย ทางเราจะจัดอบรมไฟฟ้านอกสถานที่ และนำผู้เข้าอบรมไป ติดตั้งงานไฟฟ้าตามสถานที่ต่าง ๆ ฉนั้นท่านต้องมี ที่ รองรับการอบรมของเราประมาณ 20-30 ท่าน

รบกวนส่ง รูปสถานที่ มาให้เราพิจารณา ที่ boss@asis.co.th

เราทำโครงการนี้เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ไม่ได้หารายได้หรือเรียกร้องใด ๆ ระวังบุคลอื่น แอบอ้าง ติดต่อสอบถาม 081-9160211